Loading carousel items...

v  Mục tiêu khát vọng:

Là Công ty hoạt động hiệu quả hàng đầu trong lĩnh vực Xử lý nợ;

Trở thành TOP 3 Công ty AMC thuộc các Ngân hàng TMCP hoạt động tại Việt Nam.

Phương châm tăng trưởng: Nhanh - Khác biệt - Hiệu quả và Bền vững

 

v  Cơ sở hoạch định chiến lược của MBAMC:

Theo định hướng phát triển Chiến lược của Tập đoàn;

Đáp ứng nhu cầu của MB về hỗ trợ phát triển kinh doanh và góp phần làm lành manh hóa tình hìnhtài chính của MB;

Theo xu hướng phát triển tất yếu của các Công ty AMC;

 

Thực trạng hoạt động của MBAMC;

sang-tao-hieu-qua.jpg