Loading carousel items...

 

v  Tin cậy:

-          Tin cậy giữa MBAMC và Đối tác, khách hàng: Khách hàng yên tâm tin tưởng với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm của MBAMC.

-          Tin cậy giữa Ban lãnh đạo và Đội ngũ CBNV: Đồng thuận nhất trí trong tư tưởng và hành động trong toàn Công ty tạo thành một khối thống nhất.

-          Tập thể CBNV Tin cậy lẫn nhau: Niềm tin là sức mạnh nội lực lớn nhất của tập thể để vượt qua khó khăn và hướng tới thành công.

 

v  Sáng tạo:

-          Sáng tạo để tạo sự Khác biệt và Vượt trội trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động XLN, Định giá so với đối thủ cạnh tranh.

-          Sáng tạo trong quản trị điều hành và trong tư duy nhận thức của CBNV;

-          Sáng tạo, linh hoạt trong phương thức, hành động để triển khai tốt nhiệm vụ kinh doanh;

 

 

v  Chuyên nghiệp:

-          MBAMC cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho MB và cộng đồng: MBAMC cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất;

 

Chuyên nghiệp trong thái độ phục vụ khách hàng: Cán bộ nhân viên MBAMC có kiến thức chuyên môn tốt, tác phong làm việc nghiêm túc, sẵn sàng phục vụ khách hàng nhanh gọn và đạt hiệu quả cao;

sang-tao-hieu-qua.jpg