Loading carousel items...

Năm 2017

Chi nhánh MBAMC Đông Nam Bộ được thành lập

2016

Giai đoạn này, mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế hết sức khó khăn nhưng MBAMC vẫn phát triển ổn định

Chuẩn bị thành lập chi nhánh MBAMC Đông Nam Bộ

2013-2015

MBAMC được TT HĐQT MB định hướng phát triển rõ nét tập trung vào 3 hoạt động cốt lõi là Xử lý nợ, Định giá và Quản lý tài sản bảo đảm cho Ngân hàng. 

2011 - 2012

Vốn điều lệ tăng từ 547 tỷ đồng lên 582 tỷ đồng; Tổng tài sản Công ty giai đoạn này giảm từ 1.752 tỷ đồng xuống 1.695 tỷ đồng do MBAMC thực hiện tất toán gần hết một số dự án BĐS lớn ra khỏi danh mục tài sản nắm giữ; Tuy nhiên nhân sự vẫn tăng từ 122 người lên 141 người vào cuối năm 2012.

2007 - 2010

Giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn chuyển mình lớn nhất của MBAMC về mọi mặt. Công ty thành lập Chi nhánh AMC Hồ Chí Minh; mở Văn phòng đại diện tại Đà nẵng; mở Sàn giao dịch BĐS tại Hà nội. 

sang-tao-chuyennghiep.jpg