Loading carousel items...

Thông tin chào bán tài sản Thông tin chào bán tài sản

Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của căn hộ 2B (tầng 6), nhà A, chung cư 17 tầng, tại địa chỉ: thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

> Chi tiết

Thông báo chào giá cạnh tranh, Quyền sử dụng thửa đất số 2432, Cái Răng, thành phố Cần Thơ Thông báo chào giá cạnh tranh, Quyền sử dụng thửa đất số 2432, Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Công ty MBAMC thông báo chào giá cạnh tranh như sau: -       Tài sản: Quyền sử dụng thửa đất số 2432, tờ bản đồ 01, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

> Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hoàng Thông báo bán đấu giá tài sản của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hoàng

Hiện nay, Công ty Tuấn Hoàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã quyết định xử lý tài sản đảm bảo nêu trên để thu hồi nợ.   Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài...

> Chi tiết

Thông báo xử lý tài sản, Nhà máy Đại Phước Tài Thông báo xử lý tài sản, Nhà máy Đại Phước Tài

Theo quy định tại các văn kiện thế chấp và và quy định pháp luật về ciệc xử lý tài sản thu hồi nợ xấu, bằng văn bản này Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương ( MB Bình Dương) thông báo tới Công ty TNHH Đại Phước Tài, ông Nguyễn Phước Tài và bà Nguyễn Thị Điệp, cụ thể:

> Chi tiết

 thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng là Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hưng Thịnh An- ngày đăng tin 2/10/2017 thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của khách hàng là Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hưng Thịnh An- ngày đăng tin 2/10/2017

Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của khách hàng là Công ty TNHH Đầu Tư & TM Hưng Thịnh An (Sau đây gọi là “Khách hàng”) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng  Ninh theo Hợp đồng đã ký kết, khách hàng đã thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ninh theo Hợp đồng thế chấp số...

> Chi tiết

thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mini Roadste- ngày đăng tin 27/9/2017 thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mini Roadste- ngày đăng tin 27/9/2017

Bằng văn bản này, MBAMC xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thế như sau

> Chi tiết

thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG TIVOLI ( ngày đăng tin 15/9/2017) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG TIVOLI ( ngày đăng tin 15/9/2017)

Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu SSANGYONG TIVOLI, số khung KPT20B1VSGP102760, số máy 17391002053276, Biển kiểm soát 21A- 043.24, đứng tên chủ sở hữu bà Đỗ Thị Thu Hảo

> Chi tiết