Loading carousel items...

Bán đấu giá tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long Bán đấu giá tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản là BĐS Căn hộ B2503 Chung cư Mipec Tower tại 299 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN  là tài sản đảm bảo của KH Lê Thúy Hạnh – MB Thăng Long  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN Thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản của KH NGUYEN VAN DUC – NGUYEN THI VAN KHANH – MB NGHỆ AN  theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Xử lý tài sản đảm bảo của công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông Xử lý tài sản đảm bảo của công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu UNIVERSE, số loại: NGT, màu trắng, số chỗ ngồi: 49 chỗ, BKS: 29B-168.97, là tài sản đảm bảo của Công ty Việt Hàn - MB Lãn Ông theo phê duyệt của MB.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng NGUYEN THU HA - MB BA ĐÌNH Xử lý tài sản của khách hàng NGUYEN THU HA - MB BA ĐÌNH

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng NGUYEN THU HA - MB BA ĐÌNH theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Hiện tại, phòng QL&DV BĐS đang thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản đất tại Thôn Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo nội dung phê duyệt của Ban Lãnh Đạo.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Cty TNHH Giang Anh - MB Bắc Hải Phòng Xử lý tài sản của khách hàng Cty TNHH Giang Anh - MB Bắc Hải Phòng

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Cty TNHH Giang Anh - MB Bắc Hải Phòng theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thanh Huyền- Nguyễn Văn Chiến - MB Thăng Long Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thanh Huyền- Nguyễn Văn Chiến - MB Thăng Long

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thị Thanh Huyền- Nguyễn Văn Chiến - MB Thăng Long theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết