Loading carousel items...

Xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1 Xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Bùi Thị Yến- MB Sở Giao Dịch 1 theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1 Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Kim Triều- MB Sở Giao Dịch 1 theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên Xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Trần Thị Hoài Quyết- MB Thái Nguyên theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá- tai san KH Ông Nguyễn Mạnh Hùng Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá- tai san KH Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của khách hàng là ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thúy Quỳnh tại ngân hàng TMCP Quân Đội Hiện nay khách hàng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vì vậy Ngân hàng TMCP Quân đội quyết định xử lý tài sản đảm bảo để...

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Hoàng Phúc Khánh- MB Bắc Giang Xử lý tài sản của khách hàng Hoàng Phúc Khánh- MB Bắc Giang

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Hoàng Phúc Khánh- MB Bắc Giang theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thanh Cương- MB Định Công Xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thanh Cương- MB Định Công

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Nguyễn Thanh Cương- MB Định Công theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

Xử lý tài sản của khách hàng Quách Thị Thêu- MB Đống Đa Xử lý tài sản của khách hàng Quách Thị Thêu- MB Đống Đa

Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của khách hàng Quách Thị Thêu- MB Đống Đa theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết