Loading carousel items...

xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga (ngày đăng tin 9-1/2018) xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga (ngày đăng tin 9-1/2018)

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Trần Thị Nga- MB Bắc Giang theo đúng nội dung phê duyệt.

> Chi tiết

xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo Châu- MB Bắc Hải theo đúng nội dung phê duyệt.   Theo quy định của Pháp luật đấu giá tài sản 2016, để đảm việc thực hiện thủ tục bán đấu giá đúng theo quy định

> Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong Thông báo bán đấu giá tài sản công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TNHH XNK TM và DV VT Huy Phong- MB Đống Đa theo đúng nội dung phê duyệt.  

> Chi tiết

xử lý tài sản của KH Công ty TFP -ngày đăng tin 11-12/2017 xử lý tài sản của KH Công ty TFP -ngày đăng tin 11-12/2017

Hiện tại, Phòng xử lý nợ Miền Bắc đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của KH Công ty TFP – MB Từ Liêm theo đúng nội dung phê duyệt

> Chi tiết